Salon Optyczny Progres
Gabinet

BADANIE WZROKU OBEJMUJE:

Badanie widzenia obuocznego
> Cover Test (pod kątem zeza)
> Test Hirschberga
> Badanie konwergencji
> Badanie stereoskopii (Test Mucha , TNO)
> Badanie ostrości wzroku
> Badanie subiektywne kasetą okulistyczną (badanie opiera się na odczuciach, komforcie pacjenta co do przepisanej korekcji)
> Badanie ostrości wzroku komputerowe
> Test sprawdzający równowagę obu oczu
> Pomiar rozstawu źrenic
Badanie za pomocą lampy szczelinowej
> Badanie wykonywane w celu wykrycia ewentualnych zmian, chorób oczu

Dodatkowo oferujemy fachową poradę ortoptyczną, optometryczną i optyczną także profesjonalnie dobieramy soczewki kontaktowe.


GABINET ORTOPTYCZNYGrażyna Buzanowska
dypl. ORTOPTYSTKA
leczenie zeza i niedowidzenia
tel. 505 637 667
               
GABINET OKULISTYCZNYmgr. inż. Magda Buzanowska
OPTOMETRYSTA
diagnostyka wad refrakcji i chrób oczu
tel. 506 759 974